...Έχουμε μεγάλη ιστορία από το 1949!

Ο Εξοπλισμός

  • Φορτηγά
  • Εργο-Εξέδρες
  • Γερανός
  • Αδιατάρακτη Κοπή
  • Καροτιέρες
  • Κινητός Εξοπλισμός Διαμορφώσεως Σπειρωμάτων Προδιαγραφών στο Φυσικό Αέριο σε Φορτηγάκια
  • Κινητός εξοπλισμός πιστοποίησης συνδέσεων Αερίου και Διαρροών
  • Κάμερες Διαρροών στενών περασμάτων
  • Φορτηγό με Κάδους (Απομάκρυνση Μπαζών)
  • Μηχανήματα επεξεργασίας Σύγχρονων Δύσκολων Κατασκευαστικών Υλικών όπως Corian & Hi-Macs

Στα τηλέφωνα 2106611954 και 2108033920 ζητάτε ραντεβού με την διακοσμήτρια μας ή τον μηχανικό μας για να ετοιμάσουμε μία 3D λύση στα οικονομικά σας μέτρα.

 

Δεν φεύγουμε εάν δεν σας τελειώσουμε!