...Έχουμε μεγάλη ιστορία από το 1949!

Ο Εξοπλισμός

 • Έργο-Εξέδρα
 • Clark TCM 1,6
 • Γερανός μίνι Crawler Crane
 • Εργοταξιακές αποθήκες Container Μηχανημάτων, Υλικών & Ηλεκτρικών Εργαλείων  
 • Αδιατάρακτη Κοπή
 • Καροτιέρες
 • Οξυγόνα, Αεροσυμπιεστές Silent, Ηλεκτροσυγκολλήσεις
 • Κινητός Εξοπλισμός Διαμορφώσεως Σπειρωμάτων Προδιαγραφών σε Φορτηγάκι
 • Κινητός εξοπλισμός πιστοποίησης συνδέσεων Διαρροών
 • Κάμερες Διαρροών στενών περασμάτων
 • Domino Automatic Plasmoid
 • Liftkar Heavy Duty Stair Climbing Truck
 • Φορτηγάκι Βαν 1. FORD TRANSIT SORTIMO
 • LED lighting products access to special prices (only for contractee)

Δεν φεύγουμε εάν δεν τελειώσουμε!